Meddelelser fra bestyrelsen:

KODA

DSF har en kollektiv aftale om betaling af KODA-afgifter. Medlemskor skal derfor ikke betale afgift.

Sangprogram for alle koncerter med offentlig adgang skal indsendes til sekretariatet i Aarhus. Dette gælder også for koncerter arrangeret af andre. Af programmet skal det fremgå, hvem der er arrangør.

Undtaget er koncerter på plejehjem og sygehuse. Hvis et kor under DSF arrangerer en koncert, er alle øvrige medvirkende dækket ind, uanset tilhørsforhold.

Skema og eventuelt program indsendes til:
Dansk Amatørmusik, Ryesgade 10.1, 8000 Aarhus C

Materialet kan også mailes til hanne@damdk.dk

Du kan hente en indberetningsblanker her.

Årsnåle og hæderstegn

Årsnåle

DSFsælger årsnåle til medlemmerne.
Nålene findes fra 5 - 60 år, med 5 års interval.
Årsnåle bestilles hos kasserer Erik Hansen på telefon
21694527 eller email erik.skjoennemann.hansen@gmail.com

Hæderstegn

Hæderstegn kan tildeles sangere, der i særlig grad har virket for mandskorsangen.
Der lægges vægt på, at modtageren har været aktiv og synlig uden for sit eget kor.
DSF's bestyrelse kan af egen drift tildele et hæderstegn.

Et kor kan ansøge DSF's bestyrelse om tildeling af et hæderstegn til en sanger ved fremsendelse af en motiveret ansøgning herom.
Uddeling foretages som regel af et medlem af DSF's bestyrelse.
 

   

 

Oversigter:

DSF's bestyrelser og udvalg - oversigter
DSF bestyrelse og musikudvalg 1984-
DSF bestyrelse 1925-85
DSF's Landsstævner, dirigent- og weekend-kurser
DSF's Landsstævner, dirigent- og weekend-kurser  - se en samlet oversigt her

Referater:

DSF's bestyrelses referater:
Referat af bestyrelsesmøde den 8. februar 2013 i Vandel
Referat af bestyrelsesmøde den 10. februar 2012 i Vandel
Referat af bestyrelsesmøde den 11. februar 2011 i Vandel
Referat af bestyrelsesmøde den 12. februar 2010 i Vandel
Referat af bestyrelsesmøde den 8. februar 2008 i Vandel
 

 

 
Repræsentantskabsmøde 2017
Referat af Repræsentantskabsmøde 2017
DSF Vedtægter 2017
 

 

 
Repræsentantskabsmøde 2015
Referat af Repræsentantskabsmøde 2015 (heri inkluderet formandsberetning og musikudvalgsberetning 2013-15)
DSF Vedtægter 2015
 
Repræsentantskabsmøde 2013
Referat af Repræsentantskabsmøde 2013
DSF Vedtægter 2013
 
Repræsentantskabsmøde 2011
Referat af Repræsentantskabsmøde 2011
Formandsberetning 2009-11
Musikudvalgets Beretning 2009-2011
 
Repræsentantskabsmøde 2009
Referat af Repræsentantskabsmøde 2009
 
Repræsentantskabsmøde 2007
Referat af Repræsentantskabsmøde 2007
Formandsberetning 2005-07
Musikudvalgets Beretning 2005-2007
DSF regnskab og budget
DSF Vedtægter 2007
Repræsentantskabsmøde 2005
Referat af Repræsentantskabsmøde 2005
Formandsberetning_2003-05
Musikudvalgets Beretning 2003-2005
DSF Budget og regnskab 2001-2005
DSF Vedtægter 2005

 

DSF's Vedtægter

 

 

 

Opdateret d. 13-05-2017